Обучение за служители на общини от Югоизточния планов район по програма Административен капацитет

Представяне на модели на системи на публично-частно партньорство на местно ниво.

Leave a Reply