Обучителен семинар на тема: "Създаване и ефективно управление на екипи" се организира на 27 и 28 май

Тренингът е предназначен за мениджъри, лидери на екипи и професионалисти, изпълняващи ръководни функции, които нямат специално мениджърско образование, но заемат ръководните си позиции в резултат на високи професионални постижения в сферата, в която работят.

Leave a Reply