Обучителна програма "Мениджмънт инкубатор"

Обучителната програма “Мениджмънт инкубатор” започва на 15 октомври и продължава една година (два семестъра). Тя е специално разработена за специфичните потребности на мениджъри, които желаят да развиват и усъвършенстват своите бизнес, лидерски и управленски умения.

Leave a Reply