Обучителни семинари на тема: "Възможности за финансиране и разработване на успешни предложения за проекти. Практически съвети"

По време на всеки семинар участниците ще получат знания за разработването на проекти за кандидатстване по оперативните програми в България, както и по програми за кандидатстване директно в Брюксел. Ще получат индивидуална консултация, както и лично време от лекторите за дебатиране на техни проекти. Завършилите получават сертификат.

Leave a Reply