Open Days за рекламното производство и рекламата в ИНТЕРПРЕД-СТЦ София на 20 и 21 март

По време на Open Days български и международни лектори ще споделят как се правят по-атрактивни за клинетите продукти, тактики за ефективно производство и по-висока добавена стойност и успешни начини за привличане и задържане вниманието на потребителите.

Leave a Reply