Откриват днес Регионален клуб по човешки ресурси-Бургас

Откриването на клуба, ще започне с представяне на латвийския опит и с кръгла маса на тема “Развитие на професионалното сертифициране в сферата на човешките ресурси”, на която ще присъстват всички директори и експерти по Човешки ресурси в Бургас и региона, Изпълнителния директор на БАУРЧР и представител на Община Бургас.

Leave a Reply