Пазарувайте с 3% по-малко на бензиностанции в страната с кредитна карта от ОББ

Промоцията е валидна за транзакции в периода от 01.04 до 31.05.2012 г. и осчетоводена не по-късно от 07.06.2012 г.

Leave a Reply