Pioneer Investments предлага защита на инвестициите в евро чрез нови класове дялове

• Инвеститорите имат възможност да диверсифицират спестявания в активи, деноминирани в долари

Leave a Reply