PLHome e цялостна комплексна услуга, предлагана от компанията Пи Ел Ейч Ивест, част от структурата на Планекс ООД.

PLHome e цялостна комплексна услуга, предлагана от компанията Пи Ел Ейч Ивест, част от структурата на Планекс ООД. PL Home обхваща всички дейности свързани с фасилити и пропърти мениджмънта – управление и поддръжка на сгради, градски и ваканционни имоти; управление на собствеността; професионално почистване на домове и входове; професионален домоуправител; управление на етажната собственост, отдаване на имоти под наем.

Leave a Reply