Покана до медиите за представяне на проект

24 април 2012 г. (вторник), 12:00 ч. Национален пресклуб БТА, гр. София

Leave a Reply