ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ за Вело състезание "КолелоТУ 3.0"

Състезанието ще се състои на 25.04.2013 г. в Южен парк, София

Leave a Reply