Покана за Пресконференция за представяне на проект "Модел за повишаване на икономическата стабилност на фирмата в условията на криза чрез квалификационно обучение"

Покана за Пресконференция за представяне на проект: "Модел за повишаване на икономическата стабилност на фирмата в условията на криза чрез квалификационно обучение " проект по ОП „РЧР”, схема BG 051 PO 001 – 2.1 – 02 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2” - 2009г На Пресконференцията ще бъдат представени подробности около дейностите по проекта. Присъстващите ще могат да зададат своите въпроси и да получат отговори от компетентни експерти.

Leave a Reply