Представяне на модели на системи на публично-частно партньорство на местно ниво

Обучение за служители на Община Варна по програма Административен капацитет.

Leave a Reply