Представят четвъртия Годишен доклад за президента на Форум "Български дебати"

Темата на годишния икономически доклад е "Световната финансово-икономическа криза и България". Пре­зи­дентът Георги Пър­ва­нов възложи неговото из­гот­вя­не на екип от учени и екс­пер­ти от академичната общност, припомнят от прессекретариата на държавния глава.

Leave a Reply