Представят днес Национална кампания "По-близо до пациента"

На събитието ще бъде представена уникална интернет платформа, съдържаща информация за лекарите в България и техните практики.

Leave a Reply