Представят проекти за техническа помощ за изготвянето на проекти за водния цикъл на гр. Троян и с. Орешак на 9 септември

След изпълнението на проектите общината трябва да разполага с качествени и пълни инвестиционни предложения, с които да кандидатства за по-нататъшно европейско финансиране.

Leave a Reply