Преместихме публикациите от Предстоящи СЪБИТИЯ в Архив

Поради нарастналия брой публикации и технически ограничения преместихме старите публикации в АРХИВ на Предстоящи СЪБИТИЯ, 1.07-31.12.2009.

Leave a Reply