Проект ще подобрява политиката по интеграция на граждани на трети държави в България

BG EIF 2009/01-07.01 “Успешната координация – основа за правилна интеграционна политика” се осъществява от Фондация “Център за предприемачество и управленско развитие – България“ и се съфинансира от Европейския съюз

Leave a Reply