Проект VIOLET помага на младежи със сензорни увреждания

Младежи със сензорни увреждания ще бъдат обучени да отстояват правата си и как да се защитават сами от съществуващите рискове,в рамките на проекта VIOLET / projectviolet.eu, който се изпълнява в България и Великобритания.

Leave a Reply