Проект за дистанционна трудова заетост

От частичен анализ на пазара на труда беше констатирано, че близо 45 % от заетите по трудови правоотношения извършват дейности, при които няма обективна необходимост от персонален контакт, както на ...

Leave a Reply