Проектът FORSEE ще създава регионална мрежа за сътрудничество в сферата на технологиите

В проекта участват Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) и Министерството на образованието, младежта и науката на Република България

Leave a Reply