Професионални стандарти в хлебопроизводството и ограничаване на сивия сектор са гаранция за качествен хляб

Предложенията на сектора за реформи ще бъдат представени на ръководството на Министерство на земеделието и храните.

Leave a Reply