ПроКредит Банк откри свой център за обработка на данни

В специално пригодени помещения на площ от 2 600 кв. м. вече оперират 4 от отделите на банката – „Плащания”, „Онлайн банкови услуги”, „Информационни технологии” и „Разработване на софтуер”.

Leave a Reply