ПроКредит Банк удължава срока на депозитната си кампания

Банката предлага 7% годишно по тримесечните стандартни депозити в лева.

Leave a Reply