Проучването Edelman Trust Barometer за 2013 г.: хората губят доверие в лидерите

Техническите експерти и „човекът като мен” се ползват с два пъти по-голямо доверие от изпълнителните директори или правителствените служители

Leave a Reply