Провежда се Осми Национален Семинар "ПРАКТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ"

Правна Кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” орзанизира Осми Национален Семинар "ПРАКТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ": “ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ. ПРАКТИКА НА КОНТРОЛНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ” - 30 и 31 май 2011 г., гр. София, х-л “Park Inn”.

Leave a Reply