Първа инвестиционна банка подписа споразумение с Ексимбанк ъв Чайна (The Export-Import Bank of China, Beijing)

Двете банки ще подпомагат взаимно своята дейност и ще участват съвместно във финансирането на стопански проекти от взаимен интерес в България, Китай и трети страни. Такова споразумение се сключва за първи път между българска и китайска банки.

Leave a Reply