Първата годишна конференция "Интелигентното работно място" ще се проведе на 15 април

Акцентът на форума е върху нормативната среда и политика за развитие на човешките ресурси, здравословните и безопасни условия на труд, ергономия и дизайн на работната среда и интелигентни технологии, системи и решения за работното място.

Leave a Reply