Работна среща: Управленски решения с МS Excel, 29.03.2012 г.

Овладейте хаоса от цифри! Вградените функционални възможности на MS Excel са мощен инструментариум за: - анализ; - прогнози; - вземане на решение.

Leave a Reply