Райфайзенбанк, Хюлет-Пакард България, Глобул, Данон Сердика и Майкрософт България са сред големите победители на БФБЛ Годишни награди за отговорен бизнес 2010

59 проекта се състезаваха за най-престижните отличия за корпоративна социална отговорност в България

Leave a Reply