Райфайзенбанк: Краткосрочните индикатори сочат сравнително слабо последно тримесечие на 2011 г.

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува месечния си анализ на макроикономическите данни, налични към края на януари 2012 г. Краткосрочните индикатори сочат сравнително слабо последно тримесечие на 2011 г.

Leave a Reply