:Райфайзенбанк с близо 50% ръст в печалбата след данъци за деветмесечието на 2011 г.

Райфайзенбанк (България) ЕАД отчита ръст на печалбата след данъци от 49.3% за деветмесечието на 2011 г. до 58.4 млн. лева, спрямо 39.1 млн. лева през същия период на 2010 г. • Печалба след данъци от 58.4 млн. лева към 30 септември 2011 г. • Клиентите се увеличават с над 35 000 на годишна база до 757 700 • Устойчив ръст на кредитите и депозитите – съответно със 7.5% и 7.9% на годишна база • Ръст на възвращаемостта на капитала и възвращаемостта на активите след данъци • Капиталова адекватност от 18%, значително над изискуемия минимум • 134.73 млн. евро нови кредитни линии и гаранционни споразумения от международни финансови институции и Националния гаранционен фонд

Leave a Reply