Райфайзенбанк: Смесени сигнали за икономиката. Възможен е до около 2% растеж през третото и четвъртото тримесечие на годината

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува новото издание на месечния си макроикономически обзор, базиран на наличните към началото на юли данни за основните показатели на българската икономика.

Leave a Reply