Райфайзенбанк: Възстановяването на инвестициите в основен капитал изостава, въпреки сравнително добрите данни за икономическия растеж

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува месечния си анализ на макроикономическите данни, налични към края на декември 2011 г.

Leave a Reply