Регионални форуми BalRec ще се проведат в Бургас и Стара Загора на 9 и на 23 юни

Местната власт и бизнесът ще търсят формули за стимулиране на икономическия растеж, подобряване на градската среда и намаляване на социалните различия.

Leave a Reply