Рейвън Консултинг организира три обучения през февруари

Обученията са на тема "Как да продаваме повече и по-добре" - Умения за ефективни продажби и водене на преговори; "Управление на Човешките ресурси и политика по персонала" и "Как да печелим Обществени Поръчки".

Leave a Reply