Roda подкрепя коледните игри на Радио Fresh! и Радио FM+

Талони за пазаруване в магазините Roda могат да получат регистриралите се в игрите Fresh Christmas и “Вълшебна Коледа”

Leave a Reply