Русенска фирма оперираща в селскостопанския сектор със сертификат по ISO 9001

Марпекс Агро , получи сертификат по системата за управление на качеството по ISO 9001:2008 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013“

Leave a Reply