Седми национален семинар: "Практиката на обществените поръчки"

Правна Кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” организира Седми Национален Семинар на тема: “ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. АКТУАЛНИ МОМЕНТИ НА ОБЖАЛВАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”.

Leave a Reply