Семинар: ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2011 г. ПРОМЕНИ В ЗДДС В СИЛА ОТ 01.01.2012 г. И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ

Промени в ЗКПО, в сила от 1 януари 2011 г. Въпроси по годишното данъчно приключване на 2011 г. Промени през 2012 година.Изменение в ЗДДС в сила от 01.01.2012 година.

Leave a Reply