Семинар "Годишно счетоводно приключване на фирмата", 22.02.2011 г.

Водещият на семинара, г-н Стоян Гичев (www.redor.bg), експерт по счетоводство, данъчно облагане, осигуряване; ви кани на еднодневен семинар (09:00 - 17:00)

Leave a Reply