Семинар: Маркетинг на Финансовите Услуги

MBAcademy – Management & Banking Academy (www.MBAcademy.eu) продължава традицията да организира обучения и тренинги по актуални теми в областта на финансите, инвестициите и банкирането.

Leave a Reply