Семинар на тема: "Подбор и задържане на персонал. Успешни методи и практики. Годишна атестация и представяне на служителя", 28-29.10.2010 г.

Успехът на една компания зависи в голяма степен от това, дали разполага с подходящите служители и може ли да ги задържи.

Leave a Reply