Семинар на тема: "Преодоляване на конфликти с правилна комуникация", 29-30.09.2010 г.

Програмата ще ни помогне да усвоим похвати за управление на конфликтите и да се запознаем с някои методи за превръщането им в Win-Win отношение.

Leave a Reply