Семинар на тема: "Управление на стреса, времето и конфликтите", 01-02.10.2010 г.

Обучението се провежда в два дни, в които се представят основни техники за навременно разпознаване на стреса, установяване на личен стрес-тип и индивидуални техники на преодоляване на стреса.

Leave a Reply