SGS организира семинар на тема: "Как да удоволетворим изискванията на потребители и клиенти с минимален разход на ресурси: сертификация, контрол и лабораторни изследвания от SGS" на 13 ноември

Основни теми: - Безопасност на храните и сертификация на системи за безопасност на храните - Сертификация на биологично производство - Лабораторни анализи на хранителни продукти

Leave a Reply