Шест нови компании получиха финансиране от фонда LAUNCHub

Акселераторът инвестира в тях по 30 000 евро срещу минималнo дялово участие

Leave a Reply