Siemens IT Solutions and Services България достави и внедри SAP ERP в Овергаз

Siemens IT Solutions and Services приключи успешно втория етап от внедряването на SAP ERP в „Овергаз Инк.” АД, която е най-голямата частна газова компания и първата в бранша в България, която ще използва SAP ERP.

Leave a Reply