Сигнал за неуредици във ВСУ "Черноризец Храбър"

Сигнал до МОНМ, НС и НАОА за необходимостта от проверки на дейността на частното висше училище

Leave a Reply