Силно представяне за 2009 г. от продажби до крайна нетна печалба

Нестле постига органичен ръст от 4.1% , а маржът на печалбата преди лихви и данъци достига 14.6%, покачвайки се с 30 базисни пункта.

Leave a Reply